Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Ing. Jiří Peter oslavil 95. narozeniny | 25. 03. 2014

20. 3. 2014

První jarní den letošního roku (2014) oslavil náš nejstarší člen, Ing. Jiří Peter, 95. narozeniny. V ročence ČŠK Riegel, vydané v roce 2002 ke 100. výročí založení o něm dlouholetý předseda Ivo Prokop napsal:

 

"Co paměť sahá, byl ve výboru klubu ve funkci ?moudrého muže?. Funkcionář s velkým F, v letech 1950?1959, 1968?1990 člen předsednictva šermířského svazu, zodpovědný za sportovně technickou komisi, v klubu pracoval jako tajemník, hospodář, pořadatel, atp. Je jeho zásluhou, že Peterův memoriál se pravidelně koná od roku 1945, až do dnešních dnů. Tato soutěž se pořádá na paměť jeho bratra Zdeňka, který padl na barikádách roku 1945. Jiří Peter je nositelem veřejného uznání 1. stupně Za zásluhy a rozvoj československé tělesné výchovy a dalších tělovýchovných vyznamenání."

Jiří Peter se dodnes aktivně účasní života Klubu, jak přátelských setkání, tak při organizaci turnaje pořádaného na paměť jeho bratra.

K životnímu jubileu mu jménem Klubu pogratulovala delegace členů a my všichni ostatní mu přejeme do dalších let pevné zdraví a optimismus.