Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Merlinův učeň | 29. 12. 2013

Zašermovali jsme si v rockové operetě

V prosinci 2013 se někteří členové ČŠK Riegel ((Pavel Beran, Leonid Křížek, Ferdinand Niček, Martin Nožička, Robert Šúry a Roman Tichý) účastnili zkoušek rockové operety Merlinův učeň z hudební dílny Martina Velka na motivy stejnojmenného filmu ? samozřejmě nikoliv jako rockoví umělci, ale jako šermující statisté.

Operetu nastudovala soukromá hudební škola Wunderbaro v režii principálky Barbory Dvořákové a Lenky Ničkové. Žáci hudební školy ve hře také hráli a zpívali.

Angažmá nám zprostředkoval Faust, manžel Lenky (která si ve hře rovněž zazpívala a zahrála). Nabídli jsme tři šermující dvojice, půl napůl rytíře kulatého stolu krále Artuše (Pavel, Robino, Leonid) a darebáky (Roman, Martin, Faust). Jako choreografie nám posloužila sestava, kterou Pepa Šolc připravil již pro inscenaci opery Dalibor, v níž naši šermíři účinkovali v září 2011:

http://riegel.militaria.cz/aktualita-detail.php?id=876

Nácvik probíhal v součinnosti se školou Wunderbaro v pražské hospodě Na Slamníku, kde zkušený historický šermíř Roman Tichý ?dopilovával? detaily a především se věnoval samotným hercům, kterým také postavil některé šermířské scény. Dlužno říci, že ačkoliv neměli žádnou předchozí šermířskou zkušenost, zhostili se svých rolí s nadšením a důstojně.

Vzhledem k tomu, že jeden z protagonistů operety pochází z Jilemnice, konala se premiéra v jilemnickém kulturním domě Jilm, a to v pondělí 9. prosince. Ještě den předtím zde probíhaly zkoušky, včetně generálky, takže jsme si konečně mohli vyzkoušet pohyb na konkrétním jevišti a podle potřeb dotvořit choreografii, konečně také v kompletních kostýmech, které ochotně zapůjčil Roman, a s kvalitními replikami středověkých mečů, zapůjčených školou dobového šermu Ars Dimicatoria.

Představení před zaplněným hledištěm sklidilo podle mého skromného názoru zasloužený úspěch, dalo by se říci i bouřlivý ohlas. Následná party v přilehlých sálech kulturního domu se potom nesla v euforickém duchu, kdy se nám šermířům dostalo mnohé chvály. Připojené fotografie jsou ze šatny, od pořadatelů jsem dosud žádné fotky z představení neobdržel.

Zdali se dočkáme nějaké pražské reprízy, dosud nevíme.

Text a foto -lk-

 

Martin

Robino

Pavel a Faust

Leonid a Roman