Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Oslavy 110. výročí založení ČŠK Riegel | 09. 07. 2012

Úterý 26. června 2012 v kavárně MAT

Dne 26. června 2012 oslavil Český šermířský klub RIEGEL 110. výročí založení.

Ze zakládací listiny, která se dochovala v archivu Klubu, se dozvídáme, že ustavující schůze Klubu proběhla 21. června 1902 (v pražském hostinci U Pinkasů), předsedou byl zvolen Bedřich Schejbal (svůj mandát vykonával dva roky), a jednatelem pan Jaroslav Tuček. Dále byli do výboru zvoleni pánové Patch a Neumann, náhradníky potom pánové Hofmann a Jelínek.

Na schůzi bylo dále dohodnuto, že bude uzavřena smlouva s cav. Santellim jako trenérem, a stanovena výše zálohového příspěvku 5 Kč. Zápis podepsal pan Jaroslav Tuček, „tč. jednatel“.

Oslavy 110. výročí této události proběhly v restauraci MAT za laskavé asistence Jany a Zuzany Mattlachových, které pro svůj klub uspořádaly již předchozí oslavy 100. výročí, ještě za účasti tehdejšího předsedy dr. Ivo Prokopa.

V úvodu promluvil současný předseda ČŠK Riegel Petr Jedlička jak o historii, tak o současnosti Klubu a přivítal čestné hosty, generálního sekretáře FIE pana Maxima Paramonova, prezidenta EFC pana Františka Jandu a primátora hl. m. Prahy, Bohuslava Svobodu, našeho dlouholetého šermířského kolegu.

Franci Janda poblahopřál Riegeliánům k výročí, zdůraznil, že tak dlouho existujících klubů je v Evropě snad jen sedm, informoval, že FIE věnuje Klubu elektrické záznamové zařízení a kovový planš a hrdě poznamenal, že on sám je Riegeliánem již ve třetí generaci. Pan Paramonov pronesl další zdravici k dlouholeté tradici klubu a konstatoval, že ačkoliv sám není příliš stár, přesto si váží tradice, bez níž nelze pochopit současnost.

Mezi ostatními hosty byl jak nejstarší člen ČŠK Riegel, pan Jiří Peter (93), tak nejmladší „člen“ Adam Špaček, dosud v povijanu. Svou účastí nás potěšili jak někteří mimopražští příznivci (z největší dálky přijel asi Martin Látal), tak i bývalí členové, z nichž některé, jako např. Harryho Dvořáka či Víta Nádvorníka jsme neviděli téměř 50 let!

Na pozvánku k účasti nám přišla řada blahopřání (nejobsáhlejší ze Zlína) a také několik omluv. Za pozvání poděkoval a z účasti se omluvil prezident Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta, a sekretářka svazu nám adresovala tuto zdravici:

„Děkuji za sebe za pozvání a prosím o omluvení mé neúčasti, jsem v té době v zahraničí. Mrzí mne, že nemohu slavit s Vámi, a přeji Vám, ať se oslavy vydaří a ať i nadále ČŠK Riegel žije!

S pozdravem Kamila Vincencová.“

Přítomným hostům se dostalo kromě bohatého občerstvení také informační brožurky, vydané k výročí Klubu, kde je historie Klubu zařazená do kontextu českého šermu. Na požádání ji můžeme zájemcům, kteří se oslavy nezúčastnili, zaslat (do vyčerpání zásob).

Jeden z pozvaných kolegů šermířů omluvil svou neúčast tím, že je na dovolené, ale 120. výročí se rozhodně zúčastní. Přejme i sobě, aby se náš Klub dočkal v dobré sportovní formě nejen 120., ale i dalších výročí.
Fotografie Ferdinanda Nička jsou umístěny zde:

https://picasaweb.google.com/Elkapress/20120626Riegel110VyrociZalozeni