Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Stará garda 2011 | 24. 10. 2011

Tradiční veteránský turnaj

Jubilejní 10. ročník turnaje veteránů ve všech třech zbraních se konal 8. října 2011 v Hradci Králové (discipliny AK2 a AK3). Zároveň probíhal 5. ročník Turnaje o hradeckého orla v kategoriích AK0 a AK1. Pořadatelem byl šermířský oddíl Orel Hradec Králové (pod taktovkou Martiny Hubáčková, Petra Pavla a dalších členů oddílu).

Barvy Riegelu reprezentovali Bořivoj Bidlo (šavle, fleret), Josef Šolc (fleret, kord), Michal Šolc (šavle, kord) a Leonid Křížek (šavle). Bořivoj (86) dostal hned při zahájení soutěže pohár pro nejstaršího účastníka. V šavli skončil jako 5. z šesti účastníků, ve fleretu 7. ze sedmi účastníků. Nejlépe bodoval Pepa Šolc, který byl 2. ve fleretu ve stejné kategorii a 4. v kordu ze šesti účastníků. Michal skončil ve své kategorii šavle na krásném 2. místě z deseti účastníků; přitom jako jediný ze skupiny porazil PolákaTomasze Koňczyla, který v kategorii přesvědčivě zvítězil.  V šermu krodem, který při této příležitosti držel poprvé v ruce, obsadil Michal 10. místo z deseti; odtud vede cesta už jen nahoru. Leonid skončil jako 4. ze šesti účastníků kategorie.

Kompletní výsledky lze najít na stránce šermířského klubu Opava:

http://www.serm.opava.cz/

Autory několika následujících fotografií je Dobromil Pryl a Michal Šolc.