Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Účast na turnajích v roce 2009 | 31. 03. 2010

s přesahem do února 2010

V roce 2009 se členové ČŠK Riegel účastnili řady turnajů. Jejich seznam a dosažené výsledky viz

v přiloženém PDF.