Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Vodivý límec pro fleret | 22. 03. 2010

Nové rozhodnutí kongresu FIE

Na základě rozhodnutí kongresu FIE 2007 je od 1.1.2009 pro fleret povinné použití masek s vodivým límcem pro soutěže FIE seniorů tj. pro SP, GP a MS. (Pro GP a MS ve fleretu je navíc povinné použití masek s průzorem od eliminace 32.)

Od sezóny 2009-10 budou masky s vodivým límcem povinné pro fleret pro soutěže FIE i pro další věkové kategorie tj. pro SPJ, MSJ a MSK.

Na domácích soutěžích v ČR použití těchto masek zatím povinné není.

Výňatek z materiálů FIE:

FEDERATION INTERNATIONALE D'ESCRIME
Commission de la Signalisation Electrique
du Matériel et des Installations (Commission S.E.M.I.)

Fleretové masky s vodivým límcem schválené pro soutěže FIE od 1.1.2009

Standardní masky s pletivem

Absolute Fencing ; Allstar
FWF ; Jianli ; Negrini
PBT ; Prieur ; Uhlmann

Transparentní masky

Allstar ; Blue Gauntlet
Paul; PBT
Negrini ; Uhlmann

Eng. José Eduardo Correia dos Santos
Président de la Commisson de la SEMI
Version 20081218