Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Vánoční večírek 2009 | 02. 02. 2010

Riegel, 10. prosince

Doba adventní a konec roku vůbec láká a zavdává k nejrůznějším formám setkávání, které mají účel bilanční, jakož i společenský. Nejinak tomu jest i v případě slovutného klubu našeho. Klubový výbor se ujednal na vhodném termínu, jenž roku 2009 připadl na desátý prosinec. Pověstný regeliánský večírek vypukl krátce po osmnácté hodině podvečerní. Slova se ujal a slavnostní zdravici přednesl předseda klubu P. JedličkaVečírek našeho klubu není pouhé bezuzdné veselí a hýření za silné konzumace lihovin, jak toho býváme zhusta svědky jinde, ale jest akcí navýsost kulturní a zároveň edukativní. Šermíři našeho klubu prahnou po osvětě a seznamování se s šermem a čestným bojem u jiných kultur. Letošní večírek se tedy linul v duchu šermování a rohování orientálního. Nejprve vystoupil T. Veselý

a K. Benda s ukázkou čínského bojového umění wu-šu s i beze zbraní.

Ukázku obou borců doplnil stručným výkladem člen našeho klubu P. Kubiš.

Pak již planš patřila M. Nožičkovi, našemu členovi, jenž barvy naší země nehájí jen v šermu, ale i v karate, ve kterém dobyl mnoha úspěchů a z celosvětového klání předních borců přivezl stříbrný kov.

Po úspěšné ukázce M. Nožičky uvedl člen výboru našeho klubu L. Křížek pana Hotovce, který osazenstvu předvedl a zasvětil jej do tajů japonského umění tasení meče iaido.

Sveřepý pohled mistra Hotovce nenechal nikoho na pochybách o jeho umění.

Po skončení ukázky iaido předstoupil se svou kytarou potulný hráč a předvedl Malé Cabalero. Pod dokonalým maskováním, které nejedno zkušené šermířské oko neprokouklo, se skrýval Josef Šolc, který je naším členem již 60. Let. Gratulujeme, Pepo!

Pak již k tanci a poslechu spustil  Side Stream Jazzband s Lenkou Ničkovou. Sálem za zvuku hudby zaznělo šustění sukní a lehké kročeje tančících dam a kavalírů.

U ostatních stolů se zatím pilo a hodovalo.

Pohleďme blíže k jednotlivým stolům. Našli si k nám cestu i zasloužilé šermířky a šermíři.

Jakož i naše juvenilky a juvenilové.

U kterého stolu dosahoval konzumace opojných lektvarů nejvyšší míry, je patrno z obrázku tohoto:

Našim děvčatům to tuze slušelo a skvěle se bavila, ostatně toto foto mluví za vše.

Na tak významnou akci, jakou je večírek nejstaršího českého plně činného šermířského klubu, dorazili i mnohé veličiny českého šermu. Nechyběl tak pan Vincenc s chotí, které to tuze slušelo.

Jiří Vincenc sám stihnul na večírku propagovat svůj knižní bestseller, díky kterému nejedna dívka a paní neopomněla s autorem číšku dobrého moku vypít a zapózovat s mistrem lačné čočce fotografově.

I pan Niček byl překvapen, jak jen to ten Jirka dělá.

I Jarda Němec už se na to nemohl koukat.

Předseda našeho klubu rovněž nezůstal bez povšimnutí našich krasavic a nejedna členka se k němu přivinula a líčko pro potěchu fotografa přiložila.

 

Nejen Tomáš z toho měl TAKOVOUHLE hlavu.

Skvěle jsme se ale bavili. Někteří svou radost prostě nedovedli skrývat.

I náš trenér Petr Anderle se svojí a naší Klárou zářil jako sluníčko.

Někteří, snad z obavy o svou cudnou pověst, se podobenkám vyhýbali ze všech sil.

U předsednického stolu pod vitrínou slávy předseda trpělivě naslouchal problémům členské základny.

U jiných stolů se živě diskutovalo. Ke které diskutérce se přikloní Martin? Sám, zdá se, neví.

Večer se pomalu linul jak babí léto podzimem a sekt tekl proudem. Jen se tak dopočítat, kolik lahví již padlo.

Starší členové dohlíželi, jak se mladí baví a jestli někdo nepřekračuje normy a stanovy, či se nějakým jiným způsobem neprotiví klubové kázni.

Pokud by tomu tak nastalo, tak nám bylo názorně ukázáno, jak by s takovým členem bylo zatočeno a jak by byl popaden.

Především, jak se na takové akce sluší a patří, probíhala družba mezi šermíři a šermířkami. A to rozličnými formami. Jak šermíř + šermířka oddaně.

Tak šermíř + šermířka kamarádsky a pod bedlivým dohledem předsedy.

I několik šermířek + dva šermíři…

Riegeliánský večírek měl opět vynikající úroveň a je dokladem toho, že náš klub žije nejen sportovními výsledky, ale i bohatým kulturním životem, a mohl by být opět vzorem pro ostatní, jak tomu bylo po celé minulé století. Těšíme se na další ročník! Šermu zdar!

Poznámka redakce: obsáhlá kolekce fotografií z večírku je k vidění také v rubrice Fotogalerie.