Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Výroční členská schůze 2008 | 16. 12. 2008

Proběhla 10. ledna 2008

Ve čtvrtek 10. ledna 2008 se v šermírně ČŠK Riegel v Jungmannově ulici konala výroční členská schůze (prezenční listina k nahlédnutí u archiváře klubu). Úvodem předseda klubu Petr Jedlička představil nováčkům členy výboru klubu a seznámil je s historií šermírny v prostorách paláce Báňské a hutní. Pokladník a archivář Josef Šolc potom přednesl zprávu o hospodaření za rok 2007. Hlavním bodem programu byl návrh na zvýšení členských příspěvků ze 100 Kč měsíčně na 150 Kč měsíčně. Návrh byl přijat aklamací jednomyslně. Výše příspěvků členů neaktivních, tedy pouze přispívajících, zůstává beze změny, tj. 500 Kč ročně. Následovalo promítnutí britského dokumentu o historii šermu Masters of Defence, záběrů ze šermu šavlí na olympiádě v Berlíně v roce 1936, několika skečů z mistrovství světa v šermu v Lipsku v roce 2005 a nakonec filmová ukázka šermu bodákem. V diskusi se ozvaly hlasy doporučující větší aktivity při vysílání nováčků na turnaje do ciziny. V závěru byla dohodnuta účast našich reprezentantů na blížícím se turnaji v šermu šavlí (13. 1. Sváťova šavle v USK).