Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Oslavy 105. výročí založení klubu | 14. 12. 2008

Konaly se dne 21. června 2007 v šermírně ČŠK Riegel.

Díky archiváři našeho šermířského klubu Riegel, Pepovi Šolcovi, jsme nedávno zjistili přesné datum založení: 21. 6. 1902. A tak jsme přesně na výroční den uspořádalí Akademii, oslavující 105. výročí této události.

Díky velkorysosti všech sponzorů, kteří uhradili některé atrakce, mohli jsme přímo v šermírně uspořád slavostní akademii. Přišli nejenom současní členové klubu (jak ti starší, tak nováčkové s rodiči a přáteli), ale také bývalí členové a řada pozvaných hostů z řad šermířkcých celebrit (ať už to byla zástupkyně Českého šermířského svazu Kamila Vincencová, či pánové Basák, Luks a další). Dlužno poznamenat, že slavnost byla pod záštitou Ministerstva financí, které nám místnosti pronajíma.

Program byl bohatý. Nejprve předseda klubu pan Petr Jedlička pohovořil o historii šermířského klubu Riegel, potom vystoupila skupina irského tance, dále jsme viděli ukázku historického šermu, potom skvělé vystoupení tanečnic v cikánských krojích, následovala ukázka sportovního šermu šavlí a nakonec jsme viděli ukázlu šermu puškou a bodákem (sportovní disciplina, která se tu už 50 let neprovozuje).

K tanci a poslechu zahrál Sidestream jazz-band se zpěvačkou, která je manželkou jednoho člena klubu.

Mnoho zúčastněných jak na místě, tak posléze "v kuloárech" projevilo s večírkem spokojenost a naději, že to nebylo poslední setkání členů a příznivců Rieglu, a že nebudeme čekat na 110. výročí, abychom se zase v takhle přátelském prostředí sešli.