Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Zápis z výroční členské schůze 2007 | 14. 12. 2008

Schůze se konala 24. dubna 2007 v kavárně MAT

ZÁPIS
z výroční členské schůze Šermířského oddílu TJ. Baníku Praha – ČSK Riegelu, konané 24. 4. 2007

1. Zpráva předsedy P. Jedličky o činnosti za rok 2006

2. Zpráva pokladníka J. Šolce za rok 2006

3. Výše členských a oddílových příspěvků se nemění. Členský příspěvek pro žáky, studenty a důchodce 50 Kč Ostatní 100 Kč. Oddílový příspěvek pro činné členy tedy čini celkem 1000,– Kč, pro příspívající členy, celkem 500 Kč.

4. Pořádání Peterova memoriálu na podzim 2007 je třeba domluvit s SC Praha – p. Beran a dále s Kamilou Vincentovou při sestavování celostátního kalendáře soutěží.

5. Pro nedostatek času oznámila Zofia Jeníková resignaci z funkce tajemnice klubu.

6. Novým tajemníkem byl kooptací do výboru oddílu ustanoven Ing. Ferdinand Niček. Předání funkce proběhne co nejdříve.

7. Dále byl výbor doplněn o Leonida Křížka, který bude vykonávat (což už dlouho dělá) funkci tiskového mluvčího. Jedná se hlavně o zprávy o činnosti oddílu na internetových stránkách, které lze najít na www.militaria.cz v levém sloupci odkazů včetně pěkné Fotogalerie.

8. Nábor cca 10 nováčků pro příští sezonu bude uskutečněn přes internet.

9. Účastníci schůze schválili záměr uspořádat v místnostech klubu večírek na 105. výročí přesně ve výroční den založení klubu 21. 6. P. Jedlička napíše dopis na Ministerstvo financí.

Zapsal J. Šolc

Přílohy: Presenční listina, Pokladní zpráva