Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Josef Šolc

Šerm je jednou z devíti sportovních disciplín, ve kterých se soutěžilo již na prvních novodobých letních olympijských hrách v Athénách v roce 1896. Díky šermu získaly Čechy vůbec první dvě olympijské medaile v celé historii novodobých her, a to na olympijských hrách v Londýně v roce 1908 pod vlajkou Království českého. Obě byly bronzové a zasloužila se o ně naše šavlová výprava.

Šerm lze obecně rozdělit, když vynecháme asijské druhy bojového umění, na šerm sportovní a šerm historický (scénický a divadelní). Základem pro sportovní šerm se stala v průběhu 16. a 17. století tzv. francouzská škola. Ta převzala některé prvky od školy italské a zdokonalila je. Sportovní šerm je dnes celosvětově řízen Mezinárodní šermířskou federací, která byla založena v roce 1913 v Paříži evropskými šermířskými federacemi a kluby. Jedním z devíti zakladatelů byl tehdy i český šermířský klub RIEGEL, který působí v Praze nepřetržitě od roku 1902.

Prvním impulsem pro vznik českého historického šermu byly ukázky sportovního, historického a divadelního šermu v září 1960 na nádvoří Vojenského historického muzea na Hradčanském náměstí realizované šermíři českého šermířského klubu RIEGEL. Jednalo se o propagaci sportovního šermu a současně o náborovou akci pro nováčky do šermířského klubu. Následně vznikla skupina historického šermu složená výhradně ze sportovních šermířů z několika pražských šermířských oddílů. Od roku 1962 začala skupina nárazově vystupovat s nacvičenými čísly na veřejnosti. První komponovaný pořad s názvem Mušketýři & bandité představila skupina v roce 1964 a zahájila tak pravidelné vystupování na nádvoří VHM pod patronací ÚDA. Skupina Mušketýři & bandité se tak stala první českou skupinou historického šermu v celé historii tohoto dnes velmi rozšířeného fenoménu.

Ústřední postavou této knihy je můj otec a šermířský nestor Josef Šolc, který letos oslaví 85. narozeniny. Je více než 70 let členem českého šermířského klubu RIEGEL a současně byl dlouholetým stálým členem první české skupiny historického šermu Mušketýři & bandité, která ukončila svoji činnost po více než třicetipěti letech v roce 1997.

Autor Michal Šolc

Nakladatelství Naše vojsko 2020

Pevná vazba, 368 stran

Rozměry 195 x 246

ISBN 978-80-206-1880-1

Oficiální cena 599 Kč, po slevě nabízí NV za 499 Kč


Šerm 1969-2019

Autor Peter Drobný se věnuje sportovnímu šermu od roku 1965. Působí jako trenér slovenské kordové reprezentace a v 90. letech trénoval také v Německu. Jeho kniha je poutavou sbírkou fotografií nejenom od roku 1969, kdy byl založen Slovenský šermířský svaz, ale od počátků sportovního šermu na Slovensku. Jak sám píše v úvodu: "Tato publikace vznikla nejenom jako potřeba vzdát hold 50. výročí vzniku Slovenského šermiarskeho zväzu, ale zároveň jako příručka pro dnešní šermířskou rodinu, v níž objasníme kořeny sportovního šermu na Slovensku, jakož i jeho spojitost a paralely s vývojem šermu v Čechách a v celé střední Evropě. Avšak její úlohou bylo také shromáždit a publikovat všechny dostupné fotografie ze slovenského šermířského života, aby zůstaly zachované pro další generace. Je to možná poslední příležitost zachránit tyto vzácné dokumenty ještě předtím, než se ztratí v propadlišti dějin, protože lidský život je krátký a ubíhá velmi rychle." Tento záměr se autorovi rozhodně podařil, v knize najdeme řadu unikátních fotografií, mimo jiné i z archivu ČŠK Riegel, ale také cenné informace o tom, jak byl slovenský sportovní šerm ovlivněn vývojem v Uhrách ještě v dobách Monarchie. Jsou tu samozřejmě turnajové výsledky slovenských šermířů a obsáhlá galerie jejich fotografií. Publikace je neprodejná.


Šerm fleretem

Kniha má obrátit pozornost začátečníků na důležitost správného nácviku základních pohybů. Začátečníci mají vědět, proč trenér trvá často na věcech, které vypadají jako vedlejší či méně důležité. Neboť zažité chyby později téměř nelze odstranit. Turnajoví šermíři mají své znalosti rozšiřovat, aby se svým trenérem volili k nácviku nejen ty akce, které se jim líbí, ale i takové, pro které mají fyzické a psychické předpoklady.

Trenérům a cvičitelům má tato publikace zprostředkovat znalosti mnohotvárné šermířské techniky a taktiky a možnosti, jak je svým žákům předat. Zpětný historický pohled ukazuje význam trenéra od starověku do dneška. Již v antice platil trenér za lékaře pro zdravého člověka a z toho důvodu musel mít odpovídající znalosti. Podle Platonova pojetí vyžaduje učební a výchovná trenérova činnost vzdělaného učitele. I když je funkce trenéra nebo cvičitele silně ovlivňována praxí a jistě bude ovlivňována i nadále, musí se vyrovnat v teorii s rozsáhlým komplexem otázek. Tato kniha mu v tom má pomoct. Má být také příspěvkem pro jednotu a spolupráci mezi vyučujícím a žákem. Trénink by neměl zůstat jen u sdílení výkonů, měl by také vytvářet osobnost.

AUTOR

Předkládaná kniha, resp. obsáhlá skripta (v originále FLEURET) je určena nejen ?pro začátečníky?, jak píše autor, ale především pro trenéry, ale i další milovníky šermu, ať už sportovního, či ?historického?.

Redakce

Autor knihy, PhDr. ČESTMÍR ČIVRNÝ (1925?2011), v letech 1952?1969 byl členem šermířského oddílu TJ Baník (Český šermířský klub Riegel), předtím byl členem Slávie Praha. Byl šestkrát mistrem republiky v kordu, jedenkrát mistrem republiky ve fleretu, dále ve fleretu 4x druhý, 1x třetí, v kordu 2x druhý, 1x třetí, mnohonásobný mistr ČSR v soutěži družstev ve všech zbraních, vítěz mezinárodního turnaje v Karlových Varech 1956, finalista řady mezinárodních soutěží, vítěz mnoha národních turnajů, atd.

Jeden rok byl předsedou šermířského oddílu TJ Baník Praha (1954?1955). V 60. letech se stal vedoucím skupiny Mušketýři & Bandité (po odchodu dr. Černohorského). Podílel se na šermířských scénách ve filmu Na Žižkově válečném voze (1968) a ve filmu Čest a sláva (1968). Po zanechání závodní činnosti se věnoval tréninku (jeho žáky byli např. T. Olexa, A. Sittová, E. Hlinská) a publicistice. Byl autorem řady skript a metodických dopisů, několika publikací a učebnic šermu, z nichž většina byla vydána v Německu, kam ?Punťa? odešel po invazi roku 1968.

Začal trénovat v MTV Mnichov, později byl jmenován bavorským státním trenérem. Jeden z jeho žáků (Fischer) se stal olympijským vítězem v Los Angeles 1984 a mistrem světa 1987. Čestmír Čivrný původně studoval na filosofické fakultě historii a japonštinu, po únoru 1948 byl z univerzity vyloučen. Roku 1991 byl rehabilitován a Alma Mater mu udělila doktorský titul. Do Prahy se až do své smrti vracel, bádal v knihovnách, psal (a bohužel nedokončil) dějiny šermu.

ISBN: 978-80-87057-35-3 ? Počet stran: 240 ? Vazba: V2 (brožovaná)

Formát: 160 x 230 mm ? MOC: 320 CZK

Vyšlo 22. 11. 2018

Vydalo Nakladatelství Elka Press, tel. 777-866-155, e-mail elkapress@gmail.com

Až do ledna 2019, kdy bude kniha uvedena do distribuce, lze zakoupit jenom v pražském knihkupectví KRAKATIT, anebo v Centru sportovního šermu 5M


Škola šermu

Domenico Angelo: Škola šermu

První vydání Angelovy knihy spatřilo světlo světa v Londýně v roce 1763 a text byl francouzský. Domenico Angelo (1717?1802) byl jedním z nejvěhlasnějších mistrů šermu osmnáctého století a jeho kniha patří k nejproslulejším metodikám šermu všech dob. Úspěch École des Armes byl takový, že druhé vydání vytiskl S. Hooper již v roce 1765; tentokrát byl francouzský text doplněn souběžně textem anglickým. Třetí vydání následovalo roku 1767.

Angelovi se dostalo nevídané cti, když text jeho knihy použili Denis Diderot a Jeana de Ronda d?Alembert, kteří sestavili dílo nazvané Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des science, des artes et des métiers, neboli Encyklopedie čili naučný slovník věd, umění a řemesel. Text Domenica Angela byl vybrán do Encyklopedie pro heslo Šerm.

Domenicův syn Henry ?starší?, ve snaze přiblížit otcovo dílo svým žákům, přesvědčil přítele, malíře Thomase Rowlandsona, aby původní dílo přeložil do angličtiny a pod názvem The School of Arms jej v roce 1787 vydal v kvartovém formátu. Z tohoto textu vychází náš překlad, ale s původními 47 nádherně kolorovanými rytinami.

Angelova Škola šermu vychází jednoznačně z francouzských praktik, často také z konkrétních textů (kompilace byly tehdy stejně běžné jako dnes), ale samozřejmě také z jeho vlastní praxe. Je to srozumitelně napsaná příručka s tak dokonale ilustrujícími rytinami, že text doplňují naprosto kongeniálně; kromě toho je to ucelený souhrn metodiky ?moderního? šermu kordíkem (fleretem) a může i dnes sloužit jako praktická učebnice klasického šermu, ale také jako návod, jak inscenovat rokokový šerm duelovou zbraní. V neposlední řadě se jedná o exkluzivní publikaci, tištěnou na křídovém papíru, která potěší každého zájemce o šerm a o krásné knihy.

Knihu vydalo nakladatelství Elka Press

ISBN 978-80-87057-34-6

Vyšlo na Den učitelů (nejen šermu) 28. 3. 2018

Formát bloku 240 x 160 mm

Počet stran 160, ilustrováno

Vazba V8a (pevná)

Maloobchodní cena (vč. DPH) 499 Kč


Šerm rapírem

Joachim Meyer: Šerm rapírem

Třetí část překladu zlomové knihy Joachima Meyera (asi 1537?1571), vydané několikrát tiskem, známé díky citacím v pozdější literatuře a dostupné v reprintech, jsme logicky nazvali Šerm rapírem. Joachim Meyer byl německý šermířský mistr. Jeho dílo Gründliche Beschreibung der freyen Ritterlichen und Adelichen Kunst des Fechtens představuje komplexní učebnice šermu širokou škálou zbraní. Ovlivnilo mnoho Meyerových následovníků (a popravdě řečeno ovlivňuje je dodnes.).

Meyerův rapír je zbraň nejen bodná, ale i sečná, jak už je patrno z vyobrazení, na nichž vidíme zbraň s košem tvořeným dlouhou rovnou záštitou, postranními prstenci a záštitným lučíkem kryjícím pěst, jež má proti ?klasickému? bodnému rapíru především širší, pádnější čepel. Meyerův systém šermu je v důsledku toho tudíž jakýmsi spojením technik šermu tradičními německými zbraněmi doplněný systémem šermu, jaký popsal Meyerův italský současník di Grassi. Zbraň je očividně způsobilá nejenom k přátelskému šermu v sále, ale také k opravdovému boji. Meyer také logicky popisuje použití rapíru v kombinaci s dýkou. Na závěr své třetí knihy se stručně zmiňuje o boji neozbrojeného člověka proti rapíru, o užití rapíru v kombinaci s pláštěm a rapíru proti dřevcové zbrani. ?Meyerův? rapír je tudíž jednou ze zbraní, jež autor pokládá za ideálně vhodnou k sebeobraně.

Pro nás je potom jeho metodika ovládání této zbraně dalším cenným přínosem do mozaiky evropských bojových umění.

Překlad vydáváme souběžně s německým textem, aby čtenář měl možnost oba texty srovnat a neměl při eventuálním nácviku šermu problémy s porozuměním archaické němčině.

Knihu vydává nakladatelství Elka Press

ISBN 978-80-87057-26-1

Expedice srpen 2016

Formát bloku 210 x 150 mm

Počet stran 264, ilustrováno

Vazba V8a (pevná)

Maloobchodní cena (vč. DPH) 399 Kč


Šavle světa

Wojciech Zabłocki

Kniha se věnuje šavlím mnoha států a národů. Mezi analyzovanými exempláři se nacházejí ruské, maďarské, turecké, arabské, mongolské, švýcarské, německé, italské, arménské, moldavské, perské a samozřejmě polské šavle.

Dosavadní klasifikace této zbraně se opírala o vnější vzhled a dekoraci, pomíjejíc tak skutečnost, že šavle byla konstruována hlavně k boji. V díle Wojciecha Zabłockiego jsou proto základní typy šavlí určovány především podle jejich funkčně-konstrukčních charakteristik a dekorace pouze pomáhá při jejich umístění v čase a prostoru. Kromě pojednání o výsledcích vlastního dlouholetého zkoumání autor představuje i rekonstrukci techniky ovládání různých typů šavlí.

Obsahem první části díla je stručný historický přehled (starodávné traktáty a výcvikové řády šermířů) a rovněž analýza šermířských technik ? v porovnání s obdobnými díly zcela ojedinělý přístup. V druhé části jsou probrány všeobecnou formou jednotlivé typy šavlí s následným přechodem k systematické prezentaci jednotlivých exemplářů.

Kniha je bohatě ilustrována originálními autorovými černobílými kresbami.

Wojciech Zabłocki, vzděláním architekt (absolvent AGH), je profesor s bohatou vysokoškolskou praxí, znalec sportovní architektury. Mnoho let se rovněž profesionálně věnoval sportu, byl šermířem specializujícím se na šavli. Zúčastnil se čtyř olympijských her, na kterých získal tři madaile. Kromě toho je držitelem devíti medailí z mistrovství světa a pětkrát získlal titul mistra Polska. Je laureátem mnoha ocenění a čestných uznání za svoji práci v oblasti sportu a architektury. Je váženým sběratelem a znalcem starožitných zbraní.

Knihu vydalo 1. září 2016 nakladatelství Elka Press

ISBN 978-80-87057-27-8

Formát bloku 160 x 230 mm

Počet stran 448

282 černobílých ilustrací, z toho 155 celostránkových

Vazba V8a (pevná)

Cena 449 Kč


Šerm tesákem

Joachim Meyer

Joachim Meyer byl svobodný šermíř ze Štrasburku, který v roce 1570 vydal rozsáhlé dílo pojednávající o rytířském umění šermu. Výborné didaktické a metodické pokyny činí tuto učebnici výjimečnou i dnes a nabízí laskavému čtenáři možnost nejen teoretického, ale i praktického vhledu do šermířského řemesla druhé poloviny 16. století. Jako základ všech zbraní uvádí autor učebnice šerm dlouhým mečem, ale zbraní nejvíce rozšířenou a užívanou v jeho době byl, jak sám J. Meyer uvádí, tesák.

Tato druhá část překladu Meyerova díla, ŠERM TESÁKEM, navazuje na již vydaný překlad ŠERM MEČEM. Unikátnost Meyerova textu spočívá v detailním a přesném popisu jednotlivých pohybů včetně jejich časování, precizního popisu principů a uvádí desítky modelových příkladů, na kterých si cvičenec může umění šermu tesákem osvojit. Učebnice je doplněna bohatou obrázkovou galerií cennou zejména pro zájemce o praktickou rekonstrukci. S českým překladem uveřejňujeme souběžně faksimile německého originálu.

Vydává nakladatelství Elka Press

První české vydání

ISBN 978-80-87057-24-7

Formát A5

Rozsah 216 stran

Černobílé ilustrace

Vazba pevná

Cena 399 Kč

Vyšlo 7. prosince 2015


Šerm mečem

Joachim Meyer

K nejpopulárnějším učebnicím šermu, a to i mezi šermíři, kteří jinak ke znalcům odborné literatury nepatří, lze rozhodně počítat dílo Joachima Meyera, vydané několikrát tiskem, známé díky citacím v pozdější literatuře a dostupné v reprintech. Joachim Meyer (asi 1537?1571) byl německý šermířský mistr. Za svého života vyprodukoval nejméně tři šermířské učebnice. Jako mnozí před ním vycházel z tradice mistra Liechtenauera, ale na svých cestách se seznámil i s jinými školami, například se školou italskou.

Jedná se o komplexní učebnice šermu širokou škálou zbraní. Ovlivnily mnoho Meyerových následovníků (a popravdě řečeno ovlivňuje je dodnes.). Meyer je dnes považován za ?nejproslulejšího z raných německých spisovatelů o šermu? (Jacopo Gelli). Jeho dílo tvoří tři knihy, obsahující celkem pět částí podle typů zbraní: dlouhý meč, tesák, rapír, dýka, zápas, halapartna a píka. Pro každou zbraň určuje Meyer principy použití a vytváří slovník technik a potom popisuje metody útoků a jejich kombinací v boji. Názorné dřevořezy pomáhají pochopit popsané techniky. Jedná se vlastně o jedny z prvních učebnic šermu jako svého druhu sportovní disciplíny. Stejně jako předchůdci staví Meyer na nejčestnější místo dlouhý meč (který nazývá prostě Schwerdt) a považuje jej za ?nejobratnější a nejmužnější ze všech zbraní?.

A právě tuto část Meyerova díla včetně původních ilustrací přinášíme poprvé v českém překladu Petra Matouška, společně s německým textem, aby čtenář měl možnost oba texty srovnat a neměl při eventuálním nácviku problémy s porozuměním archaické němčině. Díky dobovým ilustracím je tento reprint ovšem hodnotný nejenom jako učebnice šermu, ale i jako doklad renesanční knižní a grafické tvorby.

Vydává nakladatelství Elka Press

První české vydání

ISBN 978-80-87057-21-6

Formát A5

Rozsah 304 stran

Černobílé ilustrace

Vazba pevná

Cena 399 Kč

Vyšlo 14. dubna 2015


Historie evropských duelů a šermu III

OD DUELOVÉHO KE SPORTOVNÍMU KOLBIŠTI *** Leonid Křížek *** Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy jej změna společenského klimatu ? průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy ? odsoudila takříkajíc na smetiště dějin. Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom v podobě kuriózních výstřelků pošetilců a recesistů. S tímto vývojem je spjat i rozvoj šermířského umění, zpočátku jako nezbytné průpravy pro duel, později jako módní společenské zábavy a nakonec jako sportovního odvětví, které jako jeden z mála sportů nechybělo na žádné moderní olympiádě. Jako každý kontroverzní společenský jev zanechal duel stopu i v literatuře, dramatu a filmu. O všech těchto a mnohých dalších aspektech historie evropských duelů a šermu pojednává závěrečný svazek třídílného cyklu, obsahující stejně jako díly předchozí mnoho nepublikovaných ilustrací. *** Pevná vazba *** 504 stran *** MOC 399


Historie evropských duelů a šermu II

ČAS RVÁČŮ A DUELANTŮ *** Postupem staletí se duel ? ať již chladnou či střelnou zbraní ? stává neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci přirovnávali k morovým ranám. Druhý díl popisuje ?zlatou dobu? duelů, 16.?18. století, a obšírně sleduje vývoje šermířského umění v tomto období, kdy je Evropa svědkem nebývalého rozvoje šermířských škol, jejichž mistři nám zanechali řadu traktátů a učebnic šermu, doprovázených často ilustracemi pozoruhodné výtvarné úrovně. Dozvíme se o soubojích slavných osobností, o ženách s kordem a mužích v sukních, o soubojích Napoleonových důstojníků, o soupeření jednotlivých šermířských škol, jaké byly duelové zvyklosti, jak byly kodifikovány a jak se na celý fenomén dívali panovníci, církev a společnost, a to nejenom v centrální a západní Evropě, ale také v Rusku. *** Vydala nakladatelství Mladá fronta a Elka Press *** Formát A4, pevná vazba *** 37 stran *** Barevné a černobílé ilustrace *** MOC 369 Kč ***


Historie evropských duelů a šermů I.

Jiří Kovařík ? Leonid Křížek *** Historie evropských duelů a šermů I. *** Od starověku k branám renesance *** Společné vydání Mladá fronta a.s. a Elka Press 2013 *** vázaná, 280 str. *** 16 x 24 cm *** ISBN 9788020431240 *** Cena 359 Kč *** Ordálie, Boží soudy, gladiátorské hry, turnaje, souboje, duely - jedním slovem ritualizované násilí provází dějiny lidstva od nepaměti. Často se pod maskou souboje skrývaly vraždy a naopak, mnohé násilí bylo obhajováno na základě dobově platných kodexů chování. Písemné doklady o násilném řešení sporů nějakou více či méně přesně kodifikovanou formou máme již ze starověku a s každým stoletím jich přibývá. Duel, tato formalizovaná podoba násilného rozhodování, která strana má "pravdu", je fenoménem výrazně evropským. Až do vynálezu střelného prachu byl rozhodován chladnou zbraní, takže je s ním nevyhnutelně spjat i vývoj šermířského umění. Autoři ve svém díle koncipovaném do tří svazků popisují nejenom jednotlivé formy boje dvou jedinců či souboje známých osobností, ale všímají si také socio-historického kontextu a dobových literárních či dramatických reflexí duelů.


HUSITÉ

Josef Dolejší, Leonid Křížek HUSITÉ Kniha je koncipovaná do dvou částí. V první je podrobně rozebrán vznik a průběh husitské revoluce, s přihlédnutím k dosud vydaným pracím a dostupným pramenům. Jsou popsány kořeny Husových reformních snah, jeho zápas s odpůrci a neochvějné hájení Boží pravdy, jež jej nakonec dovedlo až na kostnickou hranici. Jsou popsány životní osudy dalších protagonistů husitského hnutí a průběh válečných let, končících porážkou radikálního křídla husitského hnutí u Lipan. Jsou popsány nejenom ideově-politické zvraty dané doby, ale podrobně také jednotlivá tažení, bitvy a kruciáty. Autor této části, J. Dolejší, navštívil všechny významné lokality, města, hrady a bojiště, a svůj text doprovodil bohatou obrazovou dokumentací. Kromě fotografií současného stavu těchto lokalit je text ilustrován také mnoha dobovými i novějšími kresbami a malbami. Autor nezastírá snahu rehabilitovat toto významné období evropských dějin. V druhé části rozebírá L. Křížek podrobně všechny aspekty husitského válečného umění. Postupně věnuje pozornost výzbroji a výstroji jak husitských, tak křižáckých vojsk, jejich ideologické a taktické přípravě, strategii a logistice. Je popsána taktika vozové hradby, využití palných zbraní, způsob dobývání hradů a měst, konkrétní způsoby boje muže proti muži, metody průzkumu, taktika přesunů a táboření, podstata tzv. spanilých jízd a jsou uveřejněny výňatky z dobových vojenských řádů. Autor cituje řadu badatelů, kteří se husitských vojenstvím zabývali před ním, a také dobové kroniky či ohlasy husitského válečnictví v cizí literatuře. Text je doplněn řadou jak dobových tak původních ilustrací, rekonstrukcí, fotografiemi zbraní a zbroje jakož i reprodukcemi romantických obrazů husitů, tak jak si je představovali malíři uplynulých staletí. Následuje chronologie husitských válek a knihu uzavírá slovník zbraní, zbroje a fortifikací, mapy a rejstřík. Publikace má reprezentativní charakter daný již formátem. Text je doplněn medailonky vůdčích osobností, citáty z pramenů a dokumentů a heslovitým popisem reálií. Záměrem autorů je seznámit čtenáře moderní obrazově-textovou formou s jednou z nejpohnutějších epoch českých dějin. V důsledku ideologických manipulací v druhé polovině 20. století je dnes husitství vnímáno jako cosi zprofanovaného, odbytého a zavrženíhodného. V uplynulých 50 letech nevyšla seriozní publikace (pomineme-li drobné pamflety či naopak vědecké statě běžnému čtenáři nedostupné či nesrozumitelné), která by se věnovala této významné etapě našich dějin. Podstatným přínosem publikace je důkladný rozbor husitského vojenského umění. Také tím je dílo jedinečné a přínosné. Jistě potěší kromě široké čtenářské obce také učitele základních a středních škol a přispěje tak k lepšímu pochopení minulosti u nejmladších generací. Kniha vyšla 8. října 2009. Formát 240 x 305 mm Počet stran 368 stran 1000 barevných ilustrací, tištěno na křídě Pevná vazba MOC vč. 9 % DPH 999 Kč


Academy of the Sword

V prvních letech 17. století autor knihy Girard Thibault ? básník, lékař, architekt, malíř, okultista a mistr šermu, skutečná renesanční osobnost ? ohromil evropské dvory novým systémem výuky šermu, založeným na zásadách posvátné geometrie a renesanční okultní filozofii. V mládí Thibault studoval šermířské umění u velkého holandského mistra šermu Lamberta van Someren, a potom se vypravil do Španělska, aby se naučit La Destreza, revoluční španělský systém šermu rapírem. Jeho učiteli byli Luis Pacheco de Narvaez a další mistři šermířského umění. Po návratu do Nizozemska, kolem roku 1610, si získal proslulost jako jeden z nejlepších šermířů své doby. Rozhodl se uložit všechno, co věděl o šermu mečem do jediné, všeobsažné učebnice šermu rapírem, jež by byla užitečná studentům, kteří neměli možnost učit se u mistra této metodiky. Kniha Academy of the Sword, původně vydaná až po Thibaultově smrti v roce 1630, je vynikající učebnicí: je to jedna z nejpodrobněji zpracovaných učebnic šermu, jaká kdy byla vydaná v jakémkoliv jazyce, nabitá stovkami jasně popsaných a ilustrovaných technik. Thibault začíná popisem geometrického základu své metodiky a krok za krok potom vysvětluje účinné způsoby tasení meče, upravení cenzury, vázání soupeřovy čepele, odražení jeho útoků a jak ho porazit, ať již je srážka přátelským utkání, anebo zápasem na život a na smrt. Popisuje konkurenční metodiky šermu praktikované v Evropě za jeho života, zdůrazňuje slabé stránky a vysvětluje, jak mohou být zastánci těchto škol poraženi (jedna samostatná kapitola dokonce popisuje, jak porazit techniky vyučované Salvatorem Fabrisem). Thibault vysvětluje metody, jejichž pomocí mohou jeho žáci, vyzbrojení pouze rapírem, porazit protivníka vyzbrojeného rapírem a dýkou, rapírem a štítem, dvouručním mečem ? a dokonce mušketou. Kniha Academy of the Sword nebyla dosud v angličtině dostupná. Přeložil ji význačný okultní badatel, John Michael Greer. Kniha se jistě stane vyhledávaným studijním materiálem praktikujících šermířů, zájemců o renesanční historii a kulturu, divadelní choreografy a vážné zájemce o bojová umění všeho druhu. Názorný text a ilustrace vědecky rozebírají šerm rapírem takovým způsobem, že dokáží vést i studenta, který se bude tomuto umění učit bez trenéra. Všímá si i esoterických vazeb mezi šermem a magií a spojení záhadného, tajemného kruhu jak s duchovními, tak tělesnými technikami. Nádherné mědiryty ilustrují názorně stovky šermířských technik. Překladatel John Michael Greer se dlouhá léta věnuje studiu historie a alternativní spirituality. Napsal více než tucet knih o okultních tradicích západního světa, jako například New Encyclopedia of the Occult (Llewellyn, 2003), nebo The Driudry Handbook (Weiser, 2006). Přeložil také okultní texty z francouzštiny a latiny. Žije v horách v jižním Oregonu se svojí ženou Sarou.


Arte Gladiatoria Dimicandi

Málo dvorů v renesanční Itálii bylo tak proslulých vztahem k umění a vědám, jako dvůr Urbinů. Zde pod laskavou záštitou Gudobalda da Montefeltro pozvolna vznikal obraz renesančního člověka. Současně se pod systematickým vedením mistrů šermu, kteří cestovali po celé Evropě a vyučovali šlechtu, rozvíjelo umění šermu. Do současnosti se zachovalo ve formě rukopisných manuálů několik jejich učebnic, jež nám umožňují nejenom určitý náhled do tehdejších technik jak civilního, tak vojenského šermu, ale také poznat filozofii spojovanou s použitím zbraní. Filippo Vadi vycházel z tradice starších mistrů šermu jak italských, tak zahraničních a ke konci 15. století napsal vlastní učebnici šermu. Do značné míry se přidržoval praktik proslulého italského mistra Fiora dei Liberi, avšak ve své práci přinesl i mnoho nového; kladl důraz na lineárnější postoj, poprvé popsal akci, kterou bychom mohli označit za ?výpad? a odkazoval také ke geometrii a hudbě, čímž předznamenal tištěné učebnice šermu 16. a 17. století. Úvodní slovo Filippa Vadiho je samo o sobě cenným literárním útvarem, nádherným pojednáním o použití zbraní. Vadiho kniha se zaměřuje na šerm dlouhým mečem, dýkou, kopím a válečným kladivem na dlouhém ratišti, jak ve zbroji tak bez ní. Vadiho rady jsou jasné a přesné, takže umožňují rekonstrukci středověkého způsobu šermu chladnou zbraní, tak jak se praktikoval v 15. století v Itálii. Autoři překladu uvedli původní text do života srozumitelným jazykem, doprovázeným vysvětlivkami. Původní rukopis je v anglickém překladu vydáván poprvé a všech 56 ilustračních tabulí je vytištěno v barvách. Tento reprint je nádhernou příručkou jak pro zájemce o středověké umění, tak o historii, odívání, vojenství, inscenování bitev, scénický šerm a západní bojová umění vůbec. Vydalo nakladatelství The Chivalry Bookshelf (Kalifornie, USA) v roce 2002. Formát A4, pevná vazba, 204 stran na křídovém papíře. Barevné celostránkové reprodukce původních iluminací. Faksimile původního italského textu doplněna anglickým překladem. Doplněno slovníčkem a seznamem příbuzné literatury. Cena US $ 59.95.


The Art and Science of Fencing

Americké nakladatelství McGrow Hill vydalo v roce 1996 knihu Nicka Evangelisty, jejíž název bychom mohli do češtiny přeložit Šerm jako umění a věda. Kniha se dočkala už několika vydání a na Amazonu je k dostání za necelých 17 US dolarů. Jedná se o pozoruhodnou publikaci, popisující čtivou formou veškeré aspekty šermířského sportu. V úvodu nás autor seznamuje s historií tohoto sportu zhruba od středověku, tedy od doby, kdy šerm byl součástí bojového umění. Následuje stručná úvaha filozofii šermu (což je aspekt v dnešní době především mladými šermíři zcela opomíjený). V dalších kapitolách popisuje autor, sám vynikající učitel šermu, metodiku výcviku nováčků a pokračuje podrobným popisem metod šermu všech tří zbraní. Kniha je doprovozena řadou názorných kreseb a fotografií, jak ze současnosti, tak z minulosti. Není zapomenuto ani na jednotlivé aspekty strategie a taktiky šermu, jako je načasování akce, tempo, vzdálenost, rychlost, sílu, rovnováhu, ale také kurtoazii a čest. V závěru jsou připojeny stručné životopisy některých známých šermířů a samozřejmě výčet základní literatury. Evangelistova kniha je základní příručkou, kterou by měl číst každý adept tohoto krásného sportu. Není zde zapomenuto opravdu na nic, včetně zmínek o divadelním a filmovém šermu a sympatické je, že šerm není pojímán jenom jako úpolové cvičení, ale také jako životní filozofie a umění, ostatně tak jak to je řečeno již v názvu knihy.


Encyklopedie zbraní a zbroje

Knihu Encyklopedie zbraní a zbroje mnozí ze čtenářů už znají. Během uplynulých deseti let ji renomované a na tematické encyklopedie do značné míry specializované nakladatelství LIBRI vydalo ve dvou vydáních a nedávno vyšel dotisk. To samo o sobě na dnešním přesyceném knižním trhu něco signalizuje. Práce o více než třech stovkách stran, která zahrnuje kolem 1000 hesel a 750 ilustrací, je po textové stránce dílem Leonida Křížka. Encyklopedie je první českou prací svého druhu, ale svým námětem je ojedinělá i ve srovnání se zahraniční produkcí. Přináší v abecedním uspořádání výkladová hesla popisující jednotlivé druhy historických zbraní a zbroje a v souhrnných heslech nastiňuje také etymologii, původní typologii a historický vývoj těchto artefaktů. Jsou zde popsány zbraně chladné, střelné, palné, kombinované, ale také součásti zbrojí a vojenské výstroje od pravěku až do roku 1914. Text obsahuje více než 1000 hesel popisujících názorně nejen historické zbraně a zbroj Evropanů, ale zabývajících se také hmotnými doklady válečného umění ostatních kultur. Významná část hesel je věnována populárním zbraním Japonska a Asie vůbec. Kniha není jen výkladovým slovníkem a ojedinělou jazykovou příručkou (je zde poprvé ucelené české názvosloví), ale také průvodcem sběratelů, milovníků hmotných památek zašlých kultur, jakož i pomůckou pro muzejní pracovníky, filmové a divadelní rekvizitáře, prodavače starožitností, restaurátory a pro všechny ty, jimž učarovalo kouzlo starých zbraní a zbroje, nebo se s nimi stkávají v rámci své profese. Ilustracemi encyklopedii doprovodil Zdirad J. K. Čech, heraldik a grafik par excellence, jehož nezaměnitelné pérovky řádů, zbraní či zbroje zdobí nejednu publikaci. Doporučená cena 290 Kč, pro členy ČŠK Riegel ovšem s výraznou slevou!


Oděv a zbroj vojáka ve středověku

V posledních letech se obecně rozšířený přístup k historii středověku přesunul ze sféry politické do oblasti společenské; a reálné rekonstrukce středověkých mužů a žen a prostředí, v němž žili, skupinami ?živoucí historie? podnítily podrobnější studium oděvů, materiálních podmínek a způsobu života. Mnozí zjistili, že dostupné zdroje informací jsou zavádějící a plné rozporů, což ? vzhledem k nesouvislosti a útržkovitosti dochovaných a zveřejňovaných dokumentů a nemnoha vzácným artefaktům ? není nikterak překvapivé. Jistí historikové v 19. století publikovali chybné domněnky založené na samostatných a nedokonale pochopených pozůstatcích a nálezech. Tendence podceňovat schopnosti a zdravý rozum našich předků rovněž stvořila klamnou představu o skvostně oděné šlechtě vládnoucí nad jinak ?primitivní? společností s ?nezralou? materiální základnou. Přímé důkazy o vzezření našich středověkých předků jsou možná skrovné, ale svět, který odhalují, určitě není primitivní. Gerry Embleton, proslulý ilustrátor a spisovatel historických děl, studoval během uplynulých 20 let primární zdroje v různých zemích. Vycházeje pouze z dobových dokumentů, obrazů, sochařských děl, popisů, seznamů a účetních knih zde prezentuje přesvědčivý obraz běžných evropských bojovníků ? a jejich ženského doprovodu ? ze 14. až 16. století. Na jedenácti speciálně vytvořených barevných ilustracích, které srovnávají množství důležitých původních vyobrazení, a na více než 160 barevných fotografiích pečlivě zrekonstruovaných součástí oděvů a zbroje na živých modelech zde předvádí pozoruhodnou řadu letmých nahlédnutí do dávno ztraceného světa ? světa pestřejšího a mnohem obšírnějšího, než by si současný čtenář dokázal představit. Vydalo nakl. Fighters Publications, Praha 2007


Duel Companion

Příručka pro šerm rapírem podle traktátů ze 17. století. Autor na více než 400 fotografiích názorně předvádí výcvik touto barokní zbraní a doprovází jej obsáhlým slovním popisem jednotlivých akcí. V textu jsou vysvětleny základní charakteristikc zbraně a výstroje, základní práce nohou, individuální trénink, základní prvky útoku a obrany, výcvik ve dvojicích, šerm rapírem a dýkou a volné assauty. Autor: Guy Windsor Vydalo: nakladatelství Chivalry Bookshelf Formáta: A5 Vazba: Brožovaná Počet stran: 250 Cena: USD 21.95


Medieval Combat

Středověký šerm, to nebylo bezhlavé sekání, srážky čepelí a záležitost hrubé síly, jak nás o tom tak často přesvědčují filmové a divadelní scény. Bojovníci ve středověku měli propracovanou práci nohou a těla, schopnost posoudit a ovlivnit načasování akce, dokázali využívat vzdálenosti a techniky šermu ke zvýšení účinku přirozených sečných charakteristik svých mečů. Tyto dovednosti doplňovali technikami úchopů, zápasu, kopů a srážení protivníků, stejně jako vyrážením zbraně či jiným odzbrojením soupeřů. Každý útok v sobě zahrnoval obranu a každá obrana protiútok. Techniky středověké boje chladnou zbraní popisuje a detailně zobrazuje německý šermířský mistr Hans Talhoffer ve svém rukopise Fechtbuch z roku 1467. Je to nejenom jedinečný historický dokument, ale také obrazová příručka boje, užitečná i pro současné adepty středověkého šermířského umění. Tento i další Talhofferovy rukopisy jsou známy české šermířské obci hlavně díky tomu, že jejich reprinty vydal koncem 19. století v Praze známý šermířský mistr Gustav Hergsell. Jejich starožitná němčina není ovšem každému srozumitelná a tak zájemci o tento druh šermu jistě uvítají reprint s texty přeloženými do moderní angličtiny, který vydalo známé londýnské nakladatelství Greenhill Books pod názvem STŘEDOVĚKÝ BOJ. Talhofferův šermířský manuál s profesionálně vyvedenými ilustracemi předvádí veškeré finesy středověkého šermu, jak v případě ?soudních soubojů?, tak ve volném šermu. Kromě ukázek šermu s jednoručním a dvouručním mečem ve zbrojích tu najdeme instrukce pro zápas a boj dřevcovými zbraněmi, dlouhým mečem, dýkou, mečem a štítkem mezi soupeři neoděnými ve zbrojích, jakož i ukázky jízdního boje. Anglický reprint přináší 268 dobových Talhofferových ilustrací (reprodukovanými černobíle) s instruktážními popisky. Kniha v pevné vazbě, formátu A5, má rozsah 320 stran. Je doplněna zasvěceným úvodem a ve formě poznámek jsou přidány i původní německé popisky k ilustracím. Za cenu necelých 12 liber se jedná o skutečně levný přírůstek šermířské knihovničky. Překladatel a editor: Mark Rector