Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Příběh manželů Jesenských | 12. 08. 2020

K výročí Heydrichiády

MUDr. Jiří Jesenský se narodil 27. 9. 1905 v Praze-Smíchově Františku a Miladě Jesenských. Po studiu na lékařské fakultě Univerzity Karlovy vykonával zubní praxi. Svoji ordinaci měl na Palackého nábřeží č. 20. Byl členem šermířského svazu. Ve fleretu dokonce získal titul mistra Čech a Moravy. V r. 1939 byl nominován do reprezentačního týmu v kategorii šermu na mistrovství v Italském Meranu, které se mělo konat začátkem září 1939. Byl římskokatolického vyznání. Při nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupující protektora v září 1942 si Jiří Jesenský povzdechl:

?Budu to mít špatné, porazil jsem ho v šermu na Berlínské olympiádě a on mě to oplatí?

Stalo se téměř o rok a necelý měsíc později, i když nepřímo z rukou Heydricha.

MUDr. Jiří Jesenský

Po příchodu parašutistů ze skupiny ANTHROPOID do Prahy v lednu 1942 se kolem nich utvořila rozsáhlá síť do které se zapojili manželé Jesenští. Jiří Jesenský se seznámil s Josefem Gabčíkem a Josefem Valčíkem prostřednictvím dobrovolné sestry Československého Červeného kříže Anežky Zajíčkové v dubnu 1942. Jeho pomoc nespočívala jen v materiální potřebě. Jiří Jesenský jako majitel osobního automobilu s parašutisty jezdíval po Praze a okolí. Několikrát s nimi zavítal do Štěchovic a Jílového. MUDr. Jiří Jesenský v podoře parašutistu pokračoval i poté, co se parašutisté ukryli v chrámu Sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

V pondělí 22. 6. 1942 se naposled viděl Jiří se svým otcem. Po společné cestě trolejbusem se loučili a Jiří otci odpověděl, že ji čeká zatčení, to opravdu přišlo. Jiří je zatčen ve své ordinaci během dne. Večer jeho manželka Žofie. Do vazby byli příslušníky gestapa ve 20 hodin. Jiří Jesenský byl vyslýchán kriminálním asistentem Oskarem Fleischerem. Žofie vyšetřovatelem gestapa Gerslem. oba byli z III. oddělení gestapa.

Kartička z časopisu STAR

Do podpory Jiří zapojil i svého bratra Jana docenta lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Z toho důvodu ji začal více navštěvovat. Aby častější nápěvy nebyli nápadné, brával s sebou otisky zubních protéz pro případ zdůvodnění účelu návštěvy. Záhy po zatčení Jiřího se gestapo dozvědělo i o odbojové činnosti bratra Jana a zatklo 24. 6. 1942. Jeho manželku Alžbětu o týden později.

Zatčení se vyhnulo jen rodiče obou synů František a Milada. Stalo se tak jen mlčenlivosti synu, kteří na gestapu neprozradili nic o tom, že o spolupráci s parašutisty něco věděli. Jiřího manželka Žofie Jesenská byla nar. 21. 4. 1903 v Brně Antonínu a Marii Vojtové vystudována byla doktorkou medicíny a zastávala pozici zubní asistentky. Byla římskokatolického vyznání

Jako poslední bydliště manželu je uváděna Resslova ulice č. 7 na Praze II. Do tohoto domu se teprve přistěhovali 2. 6. 1942.

Po převezení z vazební věznice v Praze do malé pevnosti v Terezíně dostala Žofie Jesenská vězeňské číslo 20097. Z Terezína následovala jen cesta koncentračního táboru Mauthausen k exekuci na základě rozsudku stanného soudu 29. 9. 1942. Po strávené noci 23. 10 na 24. 10. 1942 za zdmi KT Mauthausen byla v odpoledne 10:12 zavražděna Žofie Jesenská. Její muž Jiří 16:08. Švagrova Alžběta byla zavražděna 10:28, muž Jan v 17:42.

Uveřejněno bez vědomí autora


V sobotu 19. října, po zádušní mši za oběti heydrichiády, sdružení v pražské ulici Skořepka odhalilo pamětní desku spolupracovníkům československých parašutistů, manželům Jesenským.

Připomeňme, že na paměť Jiří Jesenského pořádal letos šermířský oddíl USK již 67. ročník jeho memoriálu.

 

Autor: Vlastislav Janík