Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Mistr Orazio Santelli a jeho pražská léta 1902-1913 | 30. 09. 2019

Autor Michael Kňažko

První mezinárodní turnaj v šermu fleretem a šavlí (Das internationale Fechtturnier des Fechtklubs Riegel) organizoval v Praze v červnu 1895 utraktivistický šermířský klub Riegel nadporučíka Dominika Riegela (1840?1920). Turnaj byl tak nákladný, že po mnoho následujících let pořádal klub pouze domácí soutěže.

Rok nato (1896) přijíždějí do Budapešti vynikající italští mistři šermu, bratři Cavaliere Italo Santelli (1866?1945) a Oratio (či Horatio) Egidio Santelli a otvírají zde šermířskou školu. Oba bratři Santelliovi se téhož roku účastní v Budapešti Národní šermířské exhibice, během níž se jednou provždy prokáže nadřazenost italské šermířské metody nad starou rakousko-francouzskou metodikou. Italo Santelli začíná v Uhersku razit (spolu s Barbasettim) novou metodu šermu šavlí, která je od té doby známá jako Santelliho moderní styl.

V roce 1900 Fechtklub Riegel organizuje v budově plodinové burzy v Praze šermířskou akademii a k účasti zve slavné šermíře, jako byl Eugenio Pini (1859?1939) a jeho žák Juan Bay, a také bratry Itala a Orazia Santelliovy, aby tu předvedli své vynikající šermířské umění.

V roce 1902 odchází na odpočinek šermířský mistr, c. a k. nadporučík Dominik Riegel a zavírá svůj pražský utraktivistický Fechtklub Riegel. Okamžitě poté se bývalí kluboví členové rozdělují na dvě samostatné skupiny a zakládají své vlastní šermířské kluby. Německy mluvící bývalí čenové, hlavně důstojníci rakousko-uherské armády, zakládají Prager Herren-Fechtklub a česky mluvící ex-členové zakládají Č.Š.K. (Český šermířský klub) Riegel, pojmenovaný na počest svého bývalého šermířského mistra.

Z těchto dvou klubů existuje dodnes pouze ČŠK Riegel, v jehož vlastnictví je také cenný klubový archiv. Prager Herren-Fechtklub ukončil svou činnost po první světové válce.

V obou nově vzniklých klubech trénoval žáky od samého začátiku vynikající šermířský mistr Orazio Santelli, který vzal pod svá křídla bývalé žáky Dominika Riegela a učil je své nové šermířské metodice. ČŠK Riegel cvičí zprvu v bývalé šermírně npor. Riegela v ulici Karoliny Světlé u mistra Orazia Santelliho italskou školu. V srpnu 1904 přechází klub s mistrem Santellim do nových místností Mikulandské ulici ?Na Studenci?, zvláště k tomu účelu stavěných. (Šermírnu Orazia Santelliho v Mikulandské ul. převzal v roce 1913 mistr Otomar Melichar.)

Mistr Orazio Santelli zaměstnával postupně řadu asistentů, kteří se později stali samostatnými mistry v cizině, jmenovitě Celsa Minolliho (v roce 1900 učil v Plzni, později v Brně), Giovanniho Giandomeniciho, Amilcarea Pierroniho a Paola Foresta mladšího.

Paoli Foresto se stal v letech 1909?1915 trenérem ČŠK Riegel, když se klub přestěhoval do domu Měšťanské besedy na Novém Městě; také jeho členové přešli na výcvik podle italské školy.

V roce 1904 zorganizoval ČŠK Riegel šermířskou akademii v paláci na pražském ostrově Žofín, které se mimo jiných zúčastnili italský mistr Luigi Barbasetti (učil ve Vídni) a Italo Santelli (v roce 1889 absolvoval římskou školu vojenských mistrů šermu, vyučoval šerm v Budapešti, a to od roku 1896 až do své smrti v roce 1945), a dále francouzští mistři Alphonse Simone Kirchhoffer (1873?1913), Alphonse Fériaud a Janvois.

V roce 1907 ČŠK Riegel zorganizoval v Praze jubilejní šermířskou akademii (1887?1907) na kterou byli pozváni Italo Santelli, Cavaliere Della Santa (vyučoval ve Vídni a provozoval kluby v Brně, Karlových Varech a Mariánských lázních). Byli pozváni také mistři Alphonse Fériaud, Alphonse Simone Kirchhoffer a kapitán H. Sénat.

Jedním z nejpozoruhodnějších žáků mistra Orazia Santelliho v Praze byl Vilém Goppold z Lobsdorfu (1869?1943), který byl členem obou pražských klubů (Prager Herren-Fechtklub a ČŠK Riegel). V roce 1908 získal Vilém Goppold na olympijských hrách v Londýně bronzovou medaili v šermu šavlí. Byl také účastníkem družstva šavlistů Českého království, které na těchže hrách získalo rověž bronzovou medaili; tyto dvě medaile jsou doposud jediné medaile v šemu získané na všech dosavadních OH českými šermíři.

V roce 1908 vydal Hans Kufahl publikaci Der Fechtsport, v níž je Orazio Santelli zmíněn jako šermířský mistr pražských klubů ČŠK Riegel a Prager Herren-Fechtklub.

V roce 1909, po přestěhování do Měšťanské besedy se klub Riegel s mistrem Oraziem Santellim rozloučil. Novým šermířským mistrem klubu se stal Foresto Paoli ml, který zde učil italskou školu šermu až do roku 1915.

Poté, co mistr Orazio Santelli opustil v roce 1909 Riegel, začal učit italskou školu šermu v Českém šermířském klubu (zal. 1907) ? ve Vratislavském paláci v Jilské ulici. Zaměstnával řadu šermířských mistrů a asistentů, jmenovitě Alphonse Fériauda, Bohumila Richtera, F. Glize a A. Rothéa. Po určitém čase se klub přestěhoval do prostor na Ferdinandově třídě a později to paláce Thun-Salma v Jungmannově ulici.

Orazio Santelli také vyučoval šerm v Hlávkových kolejích, kde byl šerm na přání zakladatele jedním z povinných předmětů, a to až do roku 1913.

Do současnosti se nám mnoho informací o mistru Oraziu Santellim nedochovalo. Rozhodně oceníme, pokud se ozvou čtenáři, kteří mají přístup k pramenům nám neznámým.

Pozn.: Je nutné zdůraznit, že v Praze existovaly dva šermířské kluby užívající podobný název ? Český šermířský klub (zal. 1897) a Český šermířský klub Riegel (zal. 1902).

Použitá literatura:

? 100 let ČŠK Riegel, Praha 2002

? 110 let ČŠK Riegel, Praha 2012

Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu III, Praha 2015

Kufahl, Hans: Der Fechtsport, Berlin & Leipzig 1908

Překlad z angličtiny a redakce -lk-

 

Pozn. redakce: Asi málokdo si vzpomene, že jménem mistra Santelliho nazval svou skupinu historického šermu (zal. 1982) tehdejší člen ČŠK Riegel Milan Procházka.

 

Následující fotogalerie pochází z archivu ČŠK Riegel:

Šermířská akademie na Žofíně 20. dubna 1904

Jubilejní šermířská akademie 21. března 1907

Mistr Dominik Riegel (1840-1920), zde ještě jako poručík

Mistr Orazio Santelli

Cavaliere Italo Santelli (1866-1945)

Vilém Goppold von Lobsdorf (1869?1943)

 

Italský šermířský mistr Foresto Paoli v Praze 1909-1915

 

Cavaliere Della Santa, vyučoval šerm ve Vídni a začátkem 20. století v Čechách

Autor: Michael Kňažko