Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Mistři Království Českého, ČS. a Č. Republiky 1909-2014 | 08. 02. 2015

Tabulka medailistů ČŠK Riegel za dobu existence klubu.

 
               
P.Č. Jméno Zbraň Zlatá Stříbrná Bronzová Celkem  
               
1  Chalupová Jarmila F 5     5  
2  Rybková Marie F 2 2 1 5  
3  Hanzlíková Klára Š 2 1   3  
4  Chlumská Anna                 F F 1 3 1 5  
5 Matičková Alena-Sittová      F F 1 1   2  
6  Hlinská Emilie F 1   1 2  
7  Kýčková Jaroslava             F F   3 3 6  
8 Sajdová Věra-DiRosová       F F   1 1 2  
9  Bidlová Ivana F     3 3  
10  Švorčíková  Jiřina F     1 1  
  Členky ČŠK Riegel   12 11 11 34  
               
1  Jungmann Josef F 1 4 2 29  
    K 6 2 3    
    Š 3 6 2    
               
2  Sokol Alois F 2 2 3 26  
    K   1 2    
    Š 8 3 5    
               
3  Švorčík Otto K 1 1   9  
    Š 6   1    
               
4  Janda Vratislav F 1 1   11  
    K 4 3 2    
               
5  Čivrný Čestmír F 1 4 1 11  
    K 3 1 1    
               
6  Tille Jan K 4 4 1 9  
               
               
P.Č. Jméno Zbraň Zlatá Stříbrná Bronzová Celkem  
7  Černohorský Jan F 3 2   10  
    K 1 1 3    
               
7  Olexa Petr F 2 2 2 10  
    K 2 1 1    
               
9  Olexa Tomáš F 4 2 2 9  
    K     1    
               
10  Kakos Jindřich F   2 2 10  
    K 3        
    Š   1 2    
               
10  Kříž František K 2 3 4 10  
    Š 1        
               
12  Goppold Vilém st. F   2   8  
    K     1    
    Š 3 1 1    
               
13  Beznoska Miroslav F 2     7  
    K     1    
    Š 1   3    
               
14  Berounský Josef F   2   4  
    Š 2        
               
15  Totušek Pavel K 2     2  
               
16  Pfeiffer Josef F   2   7  
    K 1 2      
    Š   2      
               
               
P.Č. Jméno Zbraň Zlatá Stříbrná Bronzová Celkem  
17  Frass Hervart F 1 1 1 6  
    Š   3      
               
18  Krechler Jindřich K 1   1 5  
    Š   2 1    
               
18  Poljak Svatopluk K 1 2 2 5  
               
20  Bidlo Bořivoj F   1   3  
    K 1        
    Š     1    
               
21  Fischer Bohumil F 1   1 3  
    K   1      
               
21  Javůrek Josef F 1 1   3  
    K     1    
               
23  Klein Tibor Š 1 1   2  
               
24  Klika Miloš F     1 2  
    K 1        
               
25  Podlaha Václav K 1     1  
               
26  Kirchmann Bohumil F   2 1 10  
    K   3 1    
    Š   1 2    
               
27  Ječmínek Roman st. K   4   4  
               
28  Andrejsek Eduard Š   2 2 4  
               
               
P.Č. Jméno Zbraň Zlatá Stříbrná Bronzová Celkem  
29  Petrásek Vladimír F   2   2  
29  Totušek Jiří K   2   2  
               
31  Vohryzek František F     3 5  
    K   1 1    
               
32  Smutný Petr F   1 2 4  
    Š     1    
               
33  Cepák Karel K   1 2 3  
               
34  Goppold Vilém ml. K   1   1  
34  Jemelka Otto K   1   1  
34  Oppl Luděk Š   1   1  
               
37  Bellmann Immo F     2 2  
37  Černohorský Ivan K     2 2  
37  Linhart František Š     2 2  
37  Vávra Zdeněk F+Š     2 2  
               
41  Bárta František Š     1 1  
41  Dvořák Harry F     1 1  
41  Foist Michael F     1 1  
41  Gruss Joe K     1 1  
41  Kučera Zdeněk K     1 1  
41  Pavelka Josef Š     1 1  
41  Port Pavel F     1 1  
41  Schejbal Bedřich Š     1 1  
41  Vlasák Pavel K     1 1  
               
   MUŽI ČŠK Riegelu   78 92 86 256  
   ŽENY ČŠK Riegelu   12 11 11 34  
   C E L K E M   90 103 97 290  
               

Autor: Josef Šolc