Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Z archivu Riegelu -- co psal Pestrý týden | 16. 02. 2009

Následující text s fotografiemi byl pod titulkem ŠERM uveřejněn 9. 2. 1927 v týdeníku Pestrý týden.

Rostand: C. d. B.
„teď kvarta, lehký sek a nuž teď útok, kryt…

Dnes nešermuje se v baladách, v níž Cyrano exhiboval svůj známý souboj v hotelu Burgundském. V té dějinné periodě – od bojovného romantismu renesance, kde muž stál proti muži, až po dnešní kolektivismus, v němž masy proti sobě bojují – ztratil šerm na své útočné i obranné tendenci. Stal se vybraným sportem, bojem moderním s devisou „fair play“. Ceníme v něm pružnost, nikoliv tvrdost svalstva, onen bleskurychlý postřeh výpadu protivníka a rychlejší nad něj reakci obrany.

V Praze jsou dva kluby zasvěcené tomuto novodobému rytířství. Český šermířský klub, jehož presidentem je muž o český šerm tolik zasloužilý, jeden z prvních jeho průkopníků, JUDr. Lad. Pinkas – ač senior klubu, přeci podnes šermíř pružný a nebezpečný. Mezi předními šermíři tohoto klubu jsou V. Tvrský, jenž často hájil již naše barvy na Olymp. hrách v Stockholmu, Londýně i Antverpách, Jos. Javůrek, výborný fleuretista i šavlista, JUDr. J. Ettel Hvozdomil, št. kap. Dr. Mikala atd.

Český šermířský klub Riegel oslavuje letos 25. výročí svého založení. Jeho předsedou v tomto jubilejním roce je doc. Dr. Joe Gruss, jméno v čes. sportu dobře známé. Kapitánem je Ot. Švorčík. Mezi své členy čítá Riegel MUDr. Jar. Řihu, předsedu Šerm. svazu, Dr. Ing. Tilleho, znamenitého šavlistu Kříže, Ing. Vávru atd.
Ve Vídni odbýval se v lednu Mezinárodní trojmatch Slavie-Hakoah-Vivo o putovní cenu S. K. Slavie. Mužstvo její šermířské sekce umístilo se po tuhém boji na místě druhém, zatím co Hakoah nepatrnou pouze převahou zvítězil, a maďarský Vivo zůstal na místě třetím.

V březnu pak uspořádá Riegel na oslavu svého jubilea veliký mezinárodní šermířský turnaj, první toho druhu od převratu v Praze. Dle přihlášek zúčastní se Rakousko, Maďarsko, Polsko, Holandsko, Belgie, Italie atd. Můžeme se těšit, že uvidíme pěkný sport.

Šermírna Rieglu. Cvičící skupina na planchi.

Mistří Československa v šermu 1926 Dr. J. Černohorský, František Kříž, Ing. Dr. Jan Tille.

Mistr A. Sokolowski.

S. K. Slavie ve Vídni. Dr. Černohorský, Sýkora, Dr. Lada, Jesenský.

Šermírna českého šermířského klubu. Corps a corps.

 

Cvičitel Č. š. k. J. Bonnier.

Cvičitel Rieglu, mistr Pietro Biglia, ve výpadu šavlí.

Předseda Č. š. k. JUDr. Lad. Pinkas, Dr. Ettel, Milde a Tvrský.

 

Autentická stránka Pestrého týdne

 

Autor: Miloš Mollenda