Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Turnaj v Riegelu v protektorátním týdeníku | 25. 11. 2013

1941?1944?

V Levných knihách jsem zcela náhodou narazil na DVD s protektorátními týdeníky. V oddíle nazvaném Sport a hry v okupované Evropě je filmová reportáž ze závěrečného turnaje Národní šavlové ligy, jenž se uskutečnil v šermírně Českého šermířského klubu Riegel. Vítězem se stalo družstvo SK Báňské a hutní. Ze záznamu bohužel není patrné, o který se jedná rok.
Nafilmované šavlové utkání soudcuje dr. Bukovnický, jednu chvíli se v pozadí mihne Báči Jungmann. Patrně vítězné družstvo na posledním záběru tvoří zleva doprava Dr. Rybka, Sv. Skyva, Marschal a Ing. Klika. Záznam lze shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=bWfo32DaIw8

 

Autor: -lk-