Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Jak vznikl šerm a proč byl prvním sportem člověka | 26. 05. 2010

Text zcela nevážný, jen pro pobavení určený...

Před mnoha a mnoha miliony let, tvor, již spíše podobný lidoopu než opici polehával na zádech a uvažoval, že by měl vylézt na strom a natrhat si nějaké ovoce, anžto že mu už pořádně kručelo v břiše. Protože však byl stejně jako všichni ostatní boží tvorové líný, moc s lezením nepospíchal a když vstával, bezděky vzal do své přední končetiny, později nazývané ruka, klacek, který ho před tím nepříjemně tlačil pod lopatkou. A když se tak protahoval, srazil klackem jablko. Překvapeně ho zvedl, podíval se vzhůru a srazil, již záměrně, klackem druhé, třetí a čtvrté, a protože věděl, že po více jak čtyřech jablkách dostává bolení břicha, přestal a pustil se do své svačiny.

Jak je z biologie známo, opice, když něco chytí, nerada to pouští. A tak začal náš předek s tímto klackem v ruce žít. Nejprve si s ním pouze srážel potravu se stromů, později však zjistil, že se s ním velmi dobře tluče do hlavy neposlušná družka i dotěrný sok v lásce a že je to nástroj, jak se říká k pohledání. Protože i ostatním členům tohoto vývojového druhu zůstalo v genech opičení, začali všichni členové tlupy klacky používat a nepromarnili nikdy žádnou příležitost, aby se s ním tloukli do hlavy. Mlátili se a mlátili, hlavy měli samou bouli a v průběhu staletí se jim od těch ran začala hlava tak zvětšovat, že mozek měl pro růst více prostoru a jeho myšlenková kapacita se ohromně zvětšila.

Tu jednoho z nich napadlo, že když zvedne ruku s klackem nad hlavu, ránu soupeře odvrátí a krásně místo do hlavy jej odmajzne přes hřbet. Tím vznikl první kryt – kvinta. Tehdy však ještě neexistovala Francie, natož franština a tak tomuto krytu nemohli říkat kvinta, ale asi nějak jako úíí…nebo puff…, to se již nikdy nedozvíme. Uběhla zase dlouhá staletí a lidoop se díky ranám do zad, které následovaly po krytu kvintou, stále více napřimoval a stával se z něj skutečný Homo erectus, který už po rozumové úvaze přišel na to, že rána do zad se dá docela dobře vykrýt, vzpřímíme-li klacek v ruce jako svíčku a že potom můžeme soupeře nádherně přetáhnout přes břicho. A vznikla sixta. Jak jí ale říkali, to nevíme a vymýšlet si vzhledem k serióznosti tohoto pojednání, nechceme.

Zase po dlouhé a dlouhé době byla proti zásahům do břicha objevena kvarta s následným odsekem do hlavy, takže musely být vymýšleny finty, protože šerm se třemi kryty začal být nudný a připomínal spíše spartakiádu. Tehdy se šermíři začali shlukovat do houfů, přepadat jiné houfy a z Homo erecta se vyvinul Homo sapiens, jenž nejprve objevil a nahradil klacky meči z bronzu, který ale byl na propichování nepřítele dosti měkký, takže až železo udělalo šermířům tu pravou radost. Zbrani se dala pěkně nabrousit špička a kromě seků se mohlo při bitkách i píchat. Doba dále ubíhala, železa se začalo vyrábět tolik, že nikdo nevěděl co s ním.

Až jeden koumák si z něj ušil, či spíše svařil obleček a vzniklo brnění. Elegance šermu šla v niveč, protože teď šlo jedině o to dát takovou ránu, aby byl plechový kryt někde proražen, a do něj potom píchnout jako do pootevřené škeble. Teprve vynález střelného prach vrátil šermu jeho původní ráz. Brnění se stalo překážkou, protože proti kulce bylo zbytečné a šermíř při dalším boji se zbraní v ruce v něm byl neohrabaný. To už začínal novověk a zabíjet se začalo spíše z dálky a masově. Tehdy se šerm stal sportem a zbraň ozdobou a znakem vojenské nebo stavovské příslušnosti.

Ještě máte dojem, že šerm nebyl prvním sportem?

Autor: Radko Trohař