Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Za Jiřím Peterem | 12. 08. 2014

V 95 letech zemřel nejstarší člen ČŠK Riegel

Ing. JIŘÍ PETER (20. 3. 1919 - 8. 8. 2014), až do nedávných dnů senior klubu, nás opustil.

Dlouhá léta byl ve výboru klubu ve funkci "moudrého muže", byl obětavým funkcionářem, v letech 1950-1959, 1968-1990 člen předsednictva šermířského svazu, zodpovědný za sportovně technickou komisi. Byl čestným členem Českého šermířského svazu. V klubu pracoval jako tajemník, hospodař, pořadatel, atp. Je jeho zásluhou, že Peterův memoriál se pravidelně koná od roku 1945, až do dnešních dnů. Tato soutěž se pořádá na paměť jeho bratra Zdenka, který padl na barikádách roku 1945. Jiří Peter byl nositelem veřejného uznání 1. stupně Za zásluhy a rozvoj československé tělesné výchovy a dalších tělovýchovných vyznamenání.

Členem ČŠK Riegel byl od 3. 11. 1933.

Čest jeho památce.