Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Pohár Dominika Riegela 7. ročník | 01. 01. 2022

4. 12. 2021

V sobotu 4. prosince 2021 uspořádal ČŠK Riegel, z.s., sedmý ročník Poháru Dominika Riegela, veteránského turnaje, v šermírně TJ Bohemians Masters v Praze.V kategoriích AK0 až AKIV v kordu startovalo 20 šermířů, ve fleretu 7 šermířů a šermířek, v šavli 7 šermířů z 12 oddílů šermu na 4 planších. Šermovalo se od 10 do 18 hodin. Všichni startující, pořadatelé i hosté předložili potvrzení o očkování, nebo o negativním testu na Covid-19. Zápis o kontrole, kterou provedli Patrik Malý a Matyáš Věříš, je v šanonu "Pohár Dominika Riegela 1.--7. ročník" v kanceláři ČŠK Riegel. Ke startu nebyl přpuštěn Martin Látal, který se nemohl prokázat požadovanými doklady, Covid prodělal už v roce 2020. 

Příjem:

22 platících účastníků a 250 Kč

5 500,00 Kč

Výdaje:

nájem tělocvičny 9,5 hod. x 400 Kč

3 800,00 Kč

 

Medaile

1 517,50 Kč

 

Stvrzenky

29,00 Kč

Výdaje celkem

 

5 346,50 Kč

 

Část diplomů a medailí byla použita z minulých ročníků a letošní „zbytky“ budou zužitkovány v dalších ročnících.

Poděkování patří:

Dobromilu Prylovi za kancelář

Ferdinandu Ničkovi za kancelář a dovoz techniky do Bohemky

Michalu Šolcovi za výběr startovného a odvoz techniky do klubu

Patriku Malému za kontrolu dokladů

Matyáši Věříšovi za kontrolu dokladů

Čestmíru Cimlerovi za rozhodování fleretu a šavle

Ondřeji Koubovi (Bohemians Masters) za technický servis v šermírně

 

15. 12. 2021 Josef Šolc, ředitel Poháru D. R.